กิจการเพื่อสังคมกลุ่มการเกษตร….คลื่นลูกใหม่ที่จะพลิกโฉมวงการเกษตรกรไทย

grandmother-1822560_1920

2 กุมภาพันธ์ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่หลายคนอาจไม่รู้ วันนี้คือวันเกษตรกรแห่งชาติ! อาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินี้ มีความสำคัญและผูกพันกับวัฒนธรรมไทยมายาวนาน แต่ที่ผ่านมาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยหลายพื้นที่กลับยังมีความเป็นอยู่อย่างลำบาก

เล็งเห็นปัญหาเรื้อรังในวงการเกษตรไทยที่เป็นมานานแสนนาน ปัจจุบันได้มีกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเคลื่อนลูกใหม่ ที่กำลังแก้ใขปัญหาอย่างไม่ลดละ วันนี้ Socialgiver จึงมาบอกเล่าเรื่องราวของ 6 กิจการเพื่อสังคมที่กำลังทำหน้าที่พลิกโฉมเกษตรไทย ให้มีรายได้ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโมเดลธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนให้การเกษตรของไทย

Doi Tung Project (โครงการดอยตุง) 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ต้องการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชาวเขาในพื้นที่ดอยตุง จึงทรงรับสั่งให้มีการสร้างพื้นที่ทรงงานกว่า 93,000 ไร่ เพื่อให้ชาวบ้านได้สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพ พึ่งพาตนเองได้ จนปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์จากโครงการดอยตุงออกมาสู่ตลาดมากมาย ทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ งานฝีมือ กาแฟและอีกมากมาย สร้างความสุขและความั่นคงในชีวิตให้กับเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญกว่านั้น โครงการดอยตุงคือต้นแบบกิจการเพื่อสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
DoiTung- Mae fah luang

Nok Hook Group (นกฮูก กรุ๊ป) 
กิจการเพื่อสังคมทำหน้าที่เป็นคนกลาง เป็น marketplace ในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากเกษตรกร นำมาจัดจำหน่ายและเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข้าว กาแฟ ชาและอื่นๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือกและพูดคุยกับเกษตรกร เพื่อนำเสนอเรื่องราว ขั้นตอนของการผลิตสินค้า ให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าเกษตรอินทรีย์จริงๆ จากกลุ่มเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรและให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าคุณภาพดี ในราคาประหยัดขึ้น

นกฮูก 2           นกฮูก 1

 

Singha Park Social Enterprises (สิงห์ ปาร์ค)
จากการเริ่มต้นที่ใส่ใจในการสร้างงานและอาชีพของคนในพื้นที่ กลายมาเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในนามของ “สิงห์ ปาร์ค” กิจการเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรใน จ.เชียงราย ผ่านการทดลองปลูกพืชชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชาอู่หลง ราสเบอร์รี สตรอว์เบอร์รี จนมั่นใจในคุณภาพสินค้าและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำไปแปรรูปสินค้า ให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน กลายเป็นหนึ่งในกิจการเพื่อสังคมต้นแบบที่ครบวงจรตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย

 

ไร่บุญรอด 2 -fanglove280641-wordpress-com

 

Folk Rice (โฟล์ค ไรส์)
เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณ อนุกูล ทรายเพชร CEO หนุ่ม ที่ต้องการรักษาพื้นที่เพาะปลูกและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่จ.สุรินทร์ ที่ค่อยๆ ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง Folk Rice จึงเปิดพื้นที่ออนไลน์ให้ทุกคนเข้าถึงสินค้าอินทรีย์ที่มาจากเกษตรจากภาคอีสาน เพื่อเป็นการกระจายสินค้าออร์แกนิคให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายขึ้น และยังสร้างรายได้กับเกษตรกรในชุมชน สร้างสังคมการเกษตรทีนั่งยืน ตามเจตนารม “ความมั่นคงทางอาหาร การค้าที่เป็นธรรม และความยั่งยืนของระบบนิเวศ”

folk rice 2

 

Kokoboard (โคโค บอร์ด)
“ฟางข้าว” วัตถุดิบเหลือทิ้งของเกษตรไทย ที่มักก่อให้เกิดฝุ่นละอองและในบางพื้นที่ที่มีการเผาทำลาย ยังทำให้เกิดมลพิษกับคนในพื้นที่ โคโคบอร์ด จึงเข้ามาทำหน้าที่เปลี่ยนฟางข้าวให้กลายเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยการแปรฟางข้าวให้เป็นวัสดุแทนไม้คุณภาพดี ทั้งช่วยลดการสร้างมลพิษและลดอัตราการตัดไม้เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ พร้อมส่งเสริมการสร้างงานให้คนในชุมชน เป็นอีกหนึ่งกิจการเพื่อสังคมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างรายได้จากของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

koko board   koko board 2

 

Local Alike (โลคัล อะไลค์)
กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กำลังมาแรง Local Alike จึงสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่ให้เราได้เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับช่วยสร้างรายได้ผ่านการนำเสนอวิถีชีวิตตามปกติของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนและเป็นการช่วยอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรชาวเขาในหลายพื้นที่เช่นที่หมู่บ้านอาข่า อ.แม่สลอง จ.เชียงราย ให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

local alike

 

เครดิตรูปภาพ
–  www.fanglove280641.wordpress.com

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *