1143x600 - SE

ขับเคลื่อนธุรกิจและแก้ไขปัญหาสังคมไปพร้อมกัน🪙🌱

give

หลาย ๆ คนอาจคิดว่ามีเพียงมูลนิธิหรือ NGO เท่านั้นที่ทำงานเพื่อมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาสังคมและสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์เชิงบวก แต่จริง ๆ แล้วยังมีธุรกิจที่ดำเนินการเพื่อนำเงินรายได้มาแก้ไขปัญหาสังคม หรือที่เรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยธุรกิจทั่วไปนั้นดำเนินกิจการโดยมุ่งหวังในการทำกำไร ธุรกิจเพื่อสังคมก็เช่นกัน เพียงแต่กำไรไม่น้อยกว่า 70% ที่ได้มานั้นจะถูกนำไปใช้จ่ายในการทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ฟื้นฟูธรรมชาติ หรือส่งเสริมการศึกษา แล้วแต่ความตั้งใจของธุรกิจนั้น ๆ

ธุรกิจเพื่อสังคมนั้นเป็นโมเดลธุรกิจที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยแต่อาจะยังไม่แพร่หลาย เพราะมีความท้าทายในการสร้างความสมดุลย์ระหว่างการดำเนินธุรกิจให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสร้างผลกระทบเชิงบวกไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่เอื้อให้ธุรกิจประเภทนี้แข่งขันกับธุรกิจเพื่อการค้าทั่วไปได้

ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นกลไกที่รัฐบาลหลายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ แคนาดา และสิงคโปร์ เห็นความสำคัญ มีทั้งนโยบาย การให้ความรู้และเงินกองทุนสนับสนุนให้ธุรกิจเพื่อสังคมมีความเข้มแข็ง และสามารถมุ่งเป้าไปที่การสร้างผลลัพธ์เชิงบวกและการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ฝังรากอยู่ในสังคมได้โดยแบกรับค่าใช้จ่ายน้อยลง

ปัจจุบันหน่วยงานรัฐหลายแห่งในประเทศไทยได้ออกมาตรการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อสังคม เช่น กรมสรรพากรมีประกาศให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Socialgiver เองก็เป็นหนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมทีมีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจไปพร้อมกับการช่วยเหลือสังคม ทุกการใช้จ่ายและการบริจาคบนแพลตฟอร์มของ Socialgiver นั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นความช่วยเหลือ ส่งถึงทั้ง คน สัตว์ และต้นไม้ ทุกคนสามารถสนับสนุน Socialgiver ได้ง่าย ๆ 3 วิธี

🛒 “ช็อป” GiveCard ราคาดีที่เรารวบรวมมาให้ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมดัง ร้านอาหารสุดปัง หรือสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รายได้จากการขาย GiveCard จะถูกนำไปบริจาคให้โครงการเพื่อสังคมที่ธุรกิจเจ้าของ GiveCard นั้นเลือกตามประเด็นทางสังคมที่สนใจ

givecards

🤝 “ช่วย” บริจาคให้โครงการเพื่อสังคมที่ระดมทุนอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเพื่อนำเงินไปใช้ในการจัดการปัญหาอย่างตรงเป้าหมายและยั่งยืน แถมยอดบริจาค 500 บาทขึ้นไปยังได้ลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation ของกรรมสรรพากรด้วย

projects

🚀 “คลิก” สนับสนุน Socialgiver คุณสามารถจัดสรร 10% ของยอดจำนวนเงินที่บริจาคให้โครงการเพื่อสังคมมาเป็นทุนสนับสนุน Socialgiver ในการพัฒนาระบบและการจัดการแพลตฟอร์มให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักช็อปและผู้บริจาคทุกคนได้ รวมถึงสานต่อความตั้งใจที่จะร่วมมือกับโครงการเพื่อสังคมในกาจัดการปัญหาที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

photo_2022-07-26_14-37-32

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้บริโภคร่วมกันสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม? ✨

  • การสนับสนุนบริการหรือสินค้าโดยธุรกิจเพื่อสังคมนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้จ่ายอย่างมีความหมาย และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการป็นส่วนหนึ่งของการทำดี
  • ได้ร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มีตัวชี้วัด หากธุรกิจทั่วไปมีการชี้วัดด้วย Return On Investment (ROI) ธุรกิจเพื่อสังคมก็มีการวัด Social Return On Investment (SROI) ด้วยเช่นกัน
  •  ช่วยแก้ปัญหาสังคมอย่างรวดเร็วแบบ bottom up โดยไม่ต้องรอนโยบาย
  • กระจายรายได้สู่ธุรกิจรายย่อย ลดการผูกขาดกับผู้ค้ารายใหญ่
  • ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล (Governeace) 3 สิ่งนี้เป็นปัจจัยหลักที่จะเกื้อหนุนกันเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แน่นอนว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมนั้นจะต้องคำนึงถึง 3 ปัจจัยนี้เป็นหลัก

“ทุกการใช้จ่ายของคุณมีความหมายและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอีกหลายชีวิตได้ ทำดีให้เป็นไลฟ์สไตล์กับเราที่ Socialgiver”  

 

BLOG_BANNER3

Connect with us!

Facebook: Socialgiver
Instagram: Socialgiver
Line: @Socialgiver
Website: www.socialgiver.com
Application: https://socialgiver.page.link/blog

Share: