blog cover

ผ่านไปกว่า 2 ปีแล้ว ที่โควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดขึ้น แต่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงมีอยู่ และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเชื้อโควิด-19 ที่มีการวิวัฒน์ตัวเอง ให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ และจู่โจมเหล่ามวลมนุษยชาติมากขึ้น อีกทั้งความเข้าใจเรื่อง “ช่องทางหลัก” ในการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันได้แก่ “ช่องทางการแพร่ทางอากาศ” ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ในสื่อสาธารณะมากนัก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว “ละอองไวรัส” ที่มีขนาดน้อยกว่า 5 ไมครอนและลอยอยู่ในอากาศคือพาหนะชั้นเยี่ยมของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนที่สูดหายใจเข้าไปติดเชื้อและนำไปแพร่สู่ผู้อื่น และเกิดเป็นคลัสเตอร์การระบาดตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เกิดหมุนวนเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันจบสิ้น

และทุกครั้งที่มีการติดเชื้อ เท่ากับมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลในระยะยาวเช่นที่รู้จักกันในชื่อโควิดเรื้อรังหรือลองโควิด (Long Covid) ไม่ว่าจะได้รับวัคซีนหรือไม่ก็ตาม ในขณะที่ผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการอาจต้องเจอกับอาการอื่นๆ หรืออาการที่รุนแรงขึ้นในภายหลัง ส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรงก็ยากหรือใช้เวลานานที่จะกลับมาฟื้นตัวได้เป็นปกติดังเดิม ผู้ที่ติดเชื้อยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้ภายในระยะเวลาเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น

mask project

“หน้ากากกรองอากาศคุณภาพดี” จึงเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยให้ป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโควิด-19 แต่ในปัจจุบันผู้คนยังนิยมใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคไวรัสที่มีขนาดน้อยกว่า 5 ไมครอนได้ไม่ดีพอ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากากผ้า ซึ่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Masks) มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคเฉลี่ยอยู่ที่ 50.50% และ 39.10% สำหรับหน้ากากผ้า ส่วนหน้ากากกรองอากาศ (Respirators) ตระกูล N95 และ KF94 ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งวางขายอยู่ตามท้องตลาด มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคเฉลี่ยอยู่ที่ 72.21% แทนที่จะเป็น 94-99% ตามมาตรฐาน จึงทำให้ผู้สวมใส่ยังมีโอกาสหายใจรับเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปได้มากกว่าที่ควรจะเป็น เมื่ออยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมกันกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19

final

โครงการ “STOP AIRBORNE: หยุดติดเชื้อทางอากาศ ใส่หน้ากากกรองอากาศให้มิดชิด” จึงเกิดขึ้นมาด้วยความร่วมมือของ Socialgiver และพันธมิตรอย่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศได้รู้จักและเลือกใช้ “หน้ากากกรองอากาศคุณภาพดี” ซึ่งเป็นหน้ากากกรองอากาศที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้กรองอนุภาคละอองลอยที่มีขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้อย่างน้อย 98% เมื่อผู้ใช้สวมใส่อย่างกระชับ โดยได้ผ่านมาตรฐานการทดสอบจากทางห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้แล้ว นอกจากนี้ หน้ากากที่แจกในโครงการ ยังเป็นหน้ากากกรองอากาศคุณภาพดีที่ผลิตภายในประเทศไทย และได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าได้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตหน้ากากกรองอากาศในประเทศ แทนที่จะใช้หน้ากากนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งอาจมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

stop airborne

ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับหน้ากากได้คนละ 1 ชุด (10 ชิ้น) โดยมีให้เลือกขนาดสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก พร้อมทั้งตะขอคาดศีรษะ (Head Clip) ซึ่งสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสบายและแน่นกระชับในการสวมใส่หน้ากากกรองอากาศให้ใส่ได้พอดี แนบสนิทที่สุด
เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของใบหน้าและสวมใส่ได้อย่างพอดี แน่น กระชับที่สุด ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนรับหน้ากากได้ที่เว็บไซต์ของ Socialgiver (Socialgiver.com) และแอปพลิเคชัน Socialgiver

การใช้ “หน้ากากกรองอากาศที่มีคุณภาพดี” ที่มีประสิทธิภาพและถูกวิธี จะทำให้ประชาชนจะสามารถปกป้องตนเองและครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย
และเมื่อเกิดกระแสการใช้ “หน้ากากกรองอากาศคุณภาพดี” เป็นวงกว้างในสังคม จะนำไปสู่ยอดผู้ติดเชื้อที่ลดลงทั่วประเทศไทย ซึ่งสามารถทำให้ประเทศไทยกลายเป็น “สังคมปลอดโควิด” ได้ และเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างเป็นปกติ ธุรกิจต่างๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี และประเทศไทยสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย โดยเป็นความปลอดภัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่ หรือนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศก็ตาม

Share: