food for good 1143_600

21 บาทเป็นจำนวนเงินที่ฟังดูแล้วไม่มากนัก หลายคนคงจะจินตนาการไม่ออกเลยทีเดียวว่าจะสามารถใช้ 21 บาทใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

รู้หรือไม่ ? เงินจำนวน 21 บาทนี้เป็นมูลค่างบประมาณอาหารกลางวันต่อเด็กนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงประถม 6 สำหรับโรงเรียนรัฐบาล 51,637 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งงบประมาณอาหารกลางวันในส่วนนี้นอกจากค่าวัตถุดิบแล้ว ยังนับรวมค่าเดินทาง ค่าขนส่ง รวมถึงค่าจ้างแม่ครัวด้วย
ภารกิจในการบริหารจัดการงบประมาณให้เด็ก ๆ ให้ได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่เหมาะสม ครบถ้วน มีแรงกายแรงใจในการเรียนรู้จึงตกเป็นหน้าที่ของโรงเรียนทั้ง 51,637 แห่ง แต่ไม่ใช่ทุก ๆ โรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านของบุคคลากรและอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งซื้อขายวัตถุดิบสด ยังไม่รวมโรงเรียนอีกหลายแห่งที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองออกไปและมีไฟฟ้ากับน้ำสะอาดใช้อย่างจำกัด

หากวันนี้คุณเป็นคุณครูในโรงเรียนห่างไกล มีทรัพยากรและงบประมาณจำกัด คุณจะทำอย่างไรให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและโภชนาการที่ครบถ้วน ?

Socialgiver จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโครงการเพื่อสังคมอย่าง FOOD FOR GOOD ที่มองเห็นถึงปัญหาด้านงบประมาณและโภชนาการของเด็ก ๆ ในโรงเรียน ที่หากปล่อยไว้จะส่งผลให้เกิดภาวะทุพโภชนาการและ ปัญหาสุขภาพในระยะยาว จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

DSC09814 resized

หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ FOOD FOR GOOD คือโรงเรียนบ้านทีฮือลือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็กที่มีนักเรียน 60 คน อยู่บนเขาห่างออกจากตัวเมืองแม่สะเรียงไปราว 2 ชั่วโมง

งบอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านทีฮือลือนั้นถูกจัดสรรไปเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางลงไปซื้อวัตถุดิบสดในตัวเมืองสัปดาห์ละครั้ง และไม่เพียงพอต่อการจ้างแม่ครัว เหล่าคุณครูจึงจำเป็นต้องรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลการทำอาหารแทนแม่ครัวให้เด็ก ๆ รับประทาน แต่ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่จำกัดทำให้มีน้อง ๆ มากกว่า 15% ที่มีภาวะทุพโภชนาการ การเสริมมื้ออาหารที่มีประโยชน์นั้นเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหานี้ และหากจะทำให้การส่งต่อความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นยั่งยืนต้องมีปัจจัยอะไรอีกบ้าง?

โครงการ FOOD FOR GOOD นั้นทำงานโดยยึดหลักด้วยการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการด้วย 4 หลักการ

DSC09366 resized
Good Food ทางโครงการระดมทรัพยากรให้น้อง ๆ ได้รับสารอาหารที่หลากหลายและครบถ้วน
DSC09486 resizedGood Knowledge นั้นคือการให้ความรู้กับทางคุณครูเกี่ยวกับการจัดมื้ออาหารให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมโดยอิงจากวัตถุดิบสดที่สามารถเก็บได้ในระยะเวลาจำกัดในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า และวัตถุดิบท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นเพาะปลูกได้อย่างพริก ผักบุ้ง ผักกวางตุ้งมาประกอบอาหาร

DSC09619 resizedGood Farm
ลำพังการจัดหาวัตถุดิบจากภายนอกมาประกอบอาหารนั้นไม่เพียงพอ ทาง FOOD FOR GOOD และโรงเรียนจึงต้องร่วมมือกันสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน ทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ที่เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญและสามารถเก็บได้นาน อีกทั้งเมื่อไก่เลยช่วงเวลาที่ให้ไข่ได้นั้นยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้อีกต่อ การเลี้ยงกบและปลาดุกก็เป็นอีกกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆ นั้นได้รับโปรตีนที่หลากหลายขึ้นและได้ฝึกความรับผิดชอบร่วมกัน

และเนื่องจากโรงเรียนบ้านทีฮือลือนั้นตั้งอยู่บนเขาสูง ไม่มีน้ำประปา น้ำกินน้ำใช้นั้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากป่าต้นน้ำ แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศนั้นทำให้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเต็มไปด้วยหินปูน ที่หากดื่มเข้าไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ทางโครงการ FOOD FOR GOOD นั้นเห็นว่าอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำหรับของโภชนาการที่ดีคือน้ำสะอาด จึงติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้กับทางโรงเรียน และสอนให้ทั้งคุณครูและเด็ก ๆ หมั่นตรวจหาค่าหินปูนในน้ำดื่มว่ามีปริมาณที่มากเกินไปจนอันตรายหรือไม่

DSC09385 resized

DSC09901 resizedGood Health
เมื่อได้รับประทานอาหารที่โภชนาการครบถ้วนและดื่มน้ำที่สะอาดแล้ว อีกขั้นตอนที่ FOOD FOR GOOD ได้อบรมให้ทางคุณครูนั้นก็คือการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย โดยใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำ ทำให้คุณครูและทางโครงการสามารถเก็บข้อมูลของเด็ก ๆ ไว้เพื่อประเมินการเจริญเติบโตว่าสมกับช่วงวัยหรือไม่ หากเด็ก ๆ ได้รับโภชนาการที่เหมาะสมแต่ยังมีน้ำหนักตัวที่น้อยหรือมากกว่าเกณฑ์จนน่าเป็นห่วง นั่นอาจเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนว่าเด็ก ๆ นั้นอาจะมีปัญหาด้านสุขภาพและควรได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หนึ่งวันที่โรงเรียนบ้านทีฮือลือ
โรงเรียนบ้านทีฮือลือนั้นเริ่มวันใหม่ตั้งแต่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น คุณครูและเด็ก ๆ บางส่วนนั้นมารวมตัวกันที่ครัวเพื่อเตรียมอาหารตั้งแต่ช่วง 5.30 น. เด็ก ๆ ที่โรงเรียนบ้านทีฮือลือนั้นมีบางส่วนที่บ้านอยู่ไกลออกไป ไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ด้วยตัวเองจึงจำเป็นต้องพักนอนและเด็ก ๆ จำนวนมากก็ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากที่บ้านเนื่องจากผู้ปกครองนั้นออกไปทำการเกษตรตั้งแต่ก่อนรุ่งสาง

ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าควรมีการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อทำอาหารเช้าให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย เมื่อท้องอิ่มก็มีกำลังกาย กำลังใจและสมาธิในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ข้าวสวยที่ถูกหุงเตรียมไว้ตั้งแต่คืนก่อนนั้นถูกนำมาผัดรวมกับไข่ กุนเชียงและผักเป็นอาหารเช้าที่ครบ 5 หมู่

เมื่อเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูและเด็ก ๆ ก็ลงมือทำอาหารกลางวันกันต่อ ในวันนี้คุณครูนั้นทำข้าวมันไก่เมนูโปรดของน้อง ๆ ผักแกล้มอย่างแตงกวาและแกงจืดใส่หัวไชเท้านั้นขาดไม่ได้

เตรียมอาหารใกล้เสร็จ น้อง ๆ บางส่วนก็ปลีกตัวไปเก็บไข่และให้อาหารแม่ไก่ที่อยู่ในเล้าใกล้ ๆ ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนไหนก็ต่างแยกย้ายกันไปดูแลในส่วนของตัวเอง

เมื่อฟ้าสว่างน้อง ๆ ก็ทะยอยกันเดินทางมาถึงโรงเรียน ใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก็ไปรวมกันที่โรงอาหารเพื่อเติมพลังก่อนเข้าเรียน

DSC09724 resized

กิจกรรมหน้าเสาธงเริ่มขึ้นช่วง 8 โมงเช้า ทุกคนมาเข้าแถวกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์และทำกายบริหารก่อนแยกย้ายเข้าห้องเรียน

ช่วงเที่ยงวันเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของวัน น้อง ๆ ลงมาเข้าแถวแยกเป็นกลุ่มตามที่คุณครูจัดไว้ให้ พี่ประถมปลายจะช่วยดูแลน้อง ๆ ในกลุ่มให้เข้าแถว หยิบถาดอาหารและช้อนอย่างเป็นระเบียบจากนั้นจึงต่อแถวกันไปตักอาหารกลางวัน

ระหว่างการตักอาหารกลางวัน คุณครูต้องพิจารณาว่าน้อง ๆ คนไหนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ก็จะเพิ่มอาหารให้มากขึ้นหน่อย และต้องแน่ใจว่าน้อง ๆ ทุกคนนั้นได้รับอาหารครบถ้วนทุกหมู่ ผลไม้นั้นเป็นอีกสิ่งที่เด็ก ๆ โปรดปรานเป็นอย่างมาก เพราะน้อง ๆ นั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีวัตถุดิบจำกัด ทำให้มีโอกาสได้รับประทานผลไม้หลากหลาย

ช่วงเวลาพักเที่ยงผ่านไปอย่างรวดเร็ว เด็ก ๆ ทุกคนกลับเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนคาบบ่าย เมื่อการเรียนคาบบ่ายจบลง เด็ก ๆ เลิกเรียนและพากันมาเล่นที่สนาม ช่วงเวลานี้เองจะเป็นช่วงเวลาที่คุณครูเริ่มเตรียมอาหารมื้อเย็นสำหรับนักเรียนพักนอน หากวันไหนพิเศษหน่อย คุณครูก็จะทำขนมเค้กที่ใช้หม้อนึ่งแทนเตาอบไปขายที่สหกรณ์โรงเรียนในราคาย่อมเยา เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสทำความรู้จักและลองชิมขนมชนิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ได้จากการขายขนมของสหกรณ์โรงเรียนนั้นก๋นำมาหมุนเวียนเพื่อใช้ในการซื้อเครื่องปรุงสำหรับอาหารภายในโรงเรียน

หนึ่งวันที่โรงเรียนบ้านทีฮือลือสิ้นสุดลงในช่วงหัวค่ำ คุณครูเวรดูแลเด็กนักเรียนพักนอนให้ทำการบ้าน อ่านหนังสือและเตรียมตัวเข้านอน

แม้ว่าหน้าที่หลักของคุณครูจะคือการสอน แต่เมื่อเห็นนักเรียนของตนนั้นขาดเหลือในส่วนอื่น ๆ ก็ละความรับผิดชอบไปไม่ได้่ ทุกกิจกรรม ทุกมื้ออาหารนั้นประกอบไปด้วยความตั้งใจและหวังดีต่อเด็ก ๆ ให้ทุกคนได้อิ่มท้อง มีกายใจพร้อมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพะวงต่อสิ่งอื่น ๆ และสามารถทำหน้าที่การเป็นนักเรียนให้ได้ดีที่สุด

โครงการ FOOD FOR GOOD นั้นจึงไม่ใช่เพียงแค่โครงการที่สนับสนุนการให้ความรู้และโภชนาการที่สมบูรณ์ให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนห่างไกลเท่านั้น แต่โครงการนั้นยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้คุณครูนั้นส่งต่อความปรารถนาดีสู่นักเรียนผ่านมื้ออาหารอีกด้วย

หนึ่งในข้อกำหนดของ FOOD FOR GOOD นั้นคือ เด็ก ๆ ในโรงเรียนจะต้องมีภาวะทุพโภชนาการสัดส่วน มากกว่า 15% หรือเทียบเท่า หลังโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี ตัวเลขนั้นลดลงกว่าครึ่ง หรือโดยเฉลี่ยน้อยมีเด็ก ๆ ที่มีภาวะทุพโภชนาการน้อยกว่า 10% หากเทียบเป็นจำนวนแล้ว ที่โรงเรียนบ้านทีฮือลือเคยมีน้อง ๆ ที่มีภาวะทุพโภชนาการกว่า 10 คน แต่หลังจากได้ปรับการรับประทานอาหารตามคำแนะนำของโครงการ FOOD FOR GOOD แล้วมีน้อง ๆ ที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นและหายจากภาวะทุพโภชนาการมากกว่า 5 คน

อาหารที่โรงเรียนบ้านทีฮือลือไม่ใช่เพียงมื้ออาหารธรรมดาที่โรงเรียนอีกต่อไป แต่เป็นมื้ออาหารที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพกายและเสริมสร้างพัฒนาการให้กับน้อง ๆ อย่างยั่งยืน

DSC09559 resized

#FOODFORGOOD #การให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร
#Socialgiver #นักช็อปยุคใหม่ใส่ใจสังคม
#GivingEcosystem #ระบบนิเวศแห่งการให้
#Sustainability #BCG #SDG
#โครงการเพื่อสังคม

BLOG_BANNER3

Connect with us

Facebook: Socialgiver
Instagram: Socialgiver
Line: @Socialgiver
Website: www.socialgiver.com
Application: https://socialgiver.page.link/blog

Share: