52115613_2484335681640854_3341514131432800256_o

เพิ่งผ่านวันแห่งความรักมาไม่นาน ไม่ว่าคุณจะแสดงความรัก หรือมอบความรักให้ใครก็แล้วแต่ ที่สำคัญอย่าลืมมอบความรักให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะโสดหรือมีแฟนแล้ว การรักตัวเองและหันมาใส่ใจตัวเอง เป็นเรื่องที่เราทุกคนไม่ควรละเลย เราควรภูมิใจว่าเราต่างมีความสามารถและมีคุณค่าในตัว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพียงแต่อาจจะเป็นทางที่แตกต่างกันก็เท่านั้นเอง

ซึ่งตรงกลับความเชื่อของ Pratthanadee Foundation มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ที่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต่างมีคุณค่า จึงควรมั่นใจในคุณค่าของตัวเอง ความมั่นใจของคุณผู้หญิงแต่ละคนนี้ จะทำให้เกิดการกล้าแสดงออก กล้าปกป้องตนเอง และกล้าหลบเลี่ยงจากการโดนกดขี่ หรือข่มเหงได้

ความมั่นใจ เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าเราคือ Better Me ที่จะมีความสุขที่มากขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้ เหมือนเช่นแนวทางของหนังสือ Better Me, Survival Guide คู่มือเอาตัวรอดของผู้หญิงที่มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี จัดทำขึ้นนั่นเอง

โดยคู่มือนี้จะแจกฟรีให้กับทุกท่านที่สนใจ เริ่มตั้งแต่วันเปิดตัวโครงการนี้เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ถ้าอยากทราบว่าจะรับคู่มือนี้ฟรีได้อย่างไร

52006287_2484336194974136_9122250304635535360_o

“คู่มือเอาตัวรอดสำหรับผู้หญิง” Better Me, Survival Guide มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการป้องกันภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆ สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเทคนิคการป้องกันตัวเบื้องต้นสำหรับผู้หญิง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถขอรับหนังสือดังกล่าวได้ด้วยตนเองที่ Pratthanadee Foundation มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี หรือดาวโหลดไฟล์ในรูปแบบดิจิตอลที่หน้าเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของมูลนิธิฯ https://pratthanadee.org/contactus

51944579_2484336321640790_1079158413415415808_o

พณฯ ท่านโดนิกา พอตตี (H.E. Ms. Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยมาเป็นผู้เปิดงาน Better Me และยังเป็นสถานทูตที่สนับสนุนโครงการนี้ของ Pratthanadee Foundation มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีด้วย

52165047_2484336391640783_6235481203059720192_o

วันเปิดตัวโครงการ Better Me ของ Pratthanadee Foundation มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี เมื่อปลายเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการเสวนาเรื่อง “ความมั่นใจช่วยยับยั้งความรุนแรงได้อย่างไร” ซึ่งให้แง่คิดและสร้างกำลังใจให้กับผู้หญิง โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้
1. คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
2. คุณโชติรส นาคสุทธิ์ นักเขียน
3. คุณปรีชญา สายวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (เครื่องสำอางค์ NYX)
4. คุณปราโมทย์ สุขสถิตย์ โค้ชกีฬาโววีนัมทีมชาติไทย

52850009_2484336018307487_5259213352604794880_o

ร่วมส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหญิงในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และทักษะทางวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองกับ Pratthanadee Foundation มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี สามารถช็อป GiveCard ที่นำกำไร 100% ไปบริจาคให้กับทางมูลนิธิฯ กับ Socialgiver โดยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.socialgiver.com/th/campaign/pratthanadee-foundation/

Share: