Starbucks

เมื่อการทำดีไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำเงินของบริษัท ทำไมจึงไม่ทำทั้งสองอย่าง? และนี่คือ 3 แบรนด์ดังที่เปลี่ยนแปลงโลกจากการทำเงินและการทำดี


1. Vodafone และ Safaricom

M-Pesa

ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ Vodafone และ Safaricom เริ่มต้นขึ้นจากการเล็งเห็นปัญหาในระบบการเงินของประเทศเคนยา จากการที่ประชากรส่วนมากไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้ ด้วยปัญหาดังกล่าว ทั้งสองบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกันเปิดตัวโครงการ M-Pesa ในปี 2007

M-Pesa คือโครงข่ายธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินหรือจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ และ สามารถฝากหรือถอนเงินผ่านเอเจนท์ของ M-Pesa ด้วยบริการดังกล่าวผู้ใช้บริการจึงไม่ต้องมีสมุดบัญชี หรือ เดินทางไปธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน

การให้บริการของ M-Pesa นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศอีกด้วย โดยในปัจจุบัน 42% ของ GDP ของเคนย่าคือธุรกรรมผ่าน M-Pesa และ มียอดผู้ใช้บริการ ถึง 17 ล้านคน ในแอฟริกาตะวันออก อินเดีย โรมาเนีย และ แอลเบเนีย


2. Walmart

Walmart

Walmart คือบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ของโลกที่นอกจากจะมุ่งสร้างกำไรมหาศาลแล้วยังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย โดยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว นาย Lee Scott (CEO ณ ขณะนั้น) ได้ตั้ง 3 เป้าหมายหลักไว้ดังนี้ 1) ดำเนินงานโดยใช้พลังงานหมุนเวียน 100% 2) กำจัดของเสียในการดำเนินงาน 3) สร้าง Supply chain ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน Walmart
• ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนถึง 26% และใช้พลังงานน้อยกว่าในปี 2010 ถึง 9%
• มี Suppliers เกือบ 1,300 เจ้า ที่ดำเนินงานตาม Sustainability Index ของบริษัทฯ
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก Supply chain ถึง 20 ล้านเมตริกตัน ในปี 2015
• คาดว่า Supplier ของบริษัทฯ จะเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลถึง 1,000 ล้านปอนด์ ภายในปี 2020


3. Starbucks

Starbucks

Starbucks คือแบรนด์กาแฟระดับโลกที่ทุกคนรู้จักกันดี ในปัจจุบัน Starbucks มีสาขาอยู่ถึง 21,000 สาขา ใน 65 ประเทศ แต่สิ่งที่ทำให้ Starbucks เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นกลับไม่ใช่เพียงผลประกอบการของบริษัท แต่คือความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ยึดปฏิบัติอย่างเข้มงวด

เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ เริ่มจัดซื้อกาแฟ Fairtrade ตั้งแต่ปี 2000 โดยโครงการกาแฟ Fairtrade มีส่วนช่วยส่งเสริมกลุ่มชาวไร่กาแฟขนาดเล็กในการลงทุนในไร่กาแฟและพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งมูลนิธิ Starbucks เพื่อให้การสนับสนุนแก่ชุมชนทั่วโลก เช่น โครงการ Ethos Water เพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้ผู้คนในประเทศที่กำลังพัฒนาและโครงการ Starbucks China Education Project เพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเทศจีน เป็นต้น

จึงกล่าวได้ว่า หากคุณคือหนึ่งในลูกค้าของ Starbucks สิ่งที่คุณได้นอกจากกาแฟแล้ว คุณยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนอีกด้วย

แหล่งที่มาเนื้อหาและภาพ: www.fortune.com www.walmart.com www.starbucks.co.th www.nytimes.com www.cointelegraph.com


By Mathanee Boonnumsukskul

Share: