52540413_2489151644492591_4286616526661877760_o

กุมภาพันธ์ เดือนแห่งความความรักเพิ่งผ่านไป พอพูดถึงความรัก หลายคนมักจะนึกถึงความรักระหว่างคนสองคน ในบทความนี้ Socialgiver ขอนำเสนอความรักในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งนอกจากดีต่อเราเอง และยังดีต่อผู้อื่น

52905335_2489151687825920_8134144656729440256_o

ความรักในธรรมชาติ ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแค่ทำให้คนที่มีความรัก สุขกับการใช้เวลาว่างปลูกต้นไม้ ดูแลสวนและสิ่งแวดล้อมแล้วเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้โลกใบนี้อุดมสมบูรณ์น่าอยู่ขึ้น มีอากาศที่ดีขึ้น รวมไปถึงเพิ่มสุนทรียทางสายตาและทางอารมณ์ด้วย

หนึ่งในกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งมีชีวิตสีเขียวนี้ให้ดำรงอยู่คู่โลกอย่างถูกทางและถูกวิธีได้แก่กลุ่ม BIG Trees ที่มีโครงการรณรงค์และช่วยเหลือเหล่าพันธุ์ไม้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน

52595958_2489151681159254_1209655441311662080_o

นอกจากโครงการช่วยฟื้นฟูปลูกป่าต้นน้ำที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้ว BIG Trees ยังมีโครงการอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยตกแต่งและดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง โดยร่วมกับ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งใจพัฒนาหลักสูตรสำหรับการดูแลต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธีและสร้างแผนการดำเนินงานเชิงรุก ในการปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการตัดแต่งต้นไม้ได้มาร่วมอบรม ทำให้การรักษาต้นไม้ในเมืองเกิดขึ้นอย่างถูกวิธีและมีมาตรฐาน

52576401_2489151837825905_3215771563613749248_o

คุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดจากความรักในสีเขียวได้ เมื่อร่วมช็อปไลฟ์สไตล์ดีๆ ผ่าน GiveCard ต่างๆ ของ Socialgiver ซึ่งนำกำไร 100% ไปช่วยเหลือภารกิจของพวกเขาให้สำเร็จ

IMG_7366-copy

 

Share: