Cover_Blog

แม้สถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ที่ยังไม่คลี่คลายลงนั้นจะสร้างผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการและลูกจ้างจำนวนมาก แต่ในปี 2021 ที่ผ่านมาพวกเราทุกคนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว จึงสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือ ป้องกัน และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงและครบในทุกมิติมากยิ่งขึ้น เป้าหมายของสังคมนั้นคือการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์และพยายามหาวิธีรับมือที่ได้ประสิทธิภาพเพื่อพาทุกคนผ่านพ้นอีกปีที่ลำบากไปด้วยกันอย่างปลอดภัย โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่มารวมตัวกันเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ ทำให้ ‘ระบบนิเวศแห่งการให้’ นั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเกิดเป็นสังคมที่ทุกคนร่วมกันสนับสนุนการแก้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที นับรวมถึงแก้ไขปัญหาสังคมที่ถูกมองข้ามไป ปี 2021 จึงเป็นปีที่ Socialgiver โครงการเพื่อสังคมและธุรกิจใจดีต่างได้เรียนรู้และปรับใช้วิธีการตั้งรับสถานการณ์โควิด-19 จากปี 2020 Socialgiver ได้รับความร่วมมือจากธุรกิจใจดีกว่า 500 แบรนด์ที่อาสาเข้าร่วมกับ Socialgiver นำสินค้าและบริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร หรือกิจกรรม ร่วมจำหน่ายเพื่อระดมทุนบนแพลตฟอร์ม มอบรายได้ 50-70% ของยอดซื้อ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) ให้โครงการเพื่อสังคมกว่า 60 โครงการบนแพลตฟอร์ม และเป็นปีที่ Socialgiver ได้รับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

ในปี 2021 ที่ผ่านมาเราได้รับยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 15,144,871 บาท ส่งผลให้ความช่วยเหลือเข้าถึงไปแล้วกว่า 119,288 ชีวิต คุณภาพชีวิตของทั้งผู้คน สัตว์ป่า และต้นไม้ในระบบนิเวศแห่งการให้นี้นั้นได้รับการพัฒนาจากการสนับสนุนของทุกภาคส่วน เมื่อรวมกับการทำงานในปีก่อน ๆ พวกเราได้ระดมทุนช่วยไปแล้วกว่า 463,123 ชีวิต

Socialgiver ยังคงดำเนินการกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ Thailand Recovery Fund ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2020 โดยในช่วงต้นปีเราได้ระดมทุนจัดซื้อหน้ากากอนามัยและชุดป้องกันสำหรับสถานพยาบาลในต่างจังหวัด และในช่วงครึ่งปีหลังเราได้ร่วมมือกับ Zero Covid Thailand เพื่อระดมทุนจัดซื้อชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) แบบน้ำลายให้ชุมชนเปราะบางในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อลดการติดเชื้อให้เหลือศูนย์ และยังมีโครงการอื่น ๆ ที่มาร่วมกันรับมือกับสถานการโควิด-19
โครงการเกี่ยวกับโควิด-19 ช่วยชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 93,109 ชีวิต

_DSC9756คุณแนท อนิพรณ์ อาสาสมัครโครงการ Thailand Recovery Fund

Thailand Recovery Fund กองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ ได้ทำการจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันให้สถานพยาบาลในต่างจังหวัดและจัดส่งชุดตรวจ ATK ให้ชุมชนเปราะบางในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งหมดทำให้คุณภาพชีวิตของ 32,127 ชีวิตได้รับการดูแล

11264_210211_10 (1)โครงการ Covid Relief Bangkok ลงชุมชนเพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพ

Covid Relief Bangkok ได้ทำการจัดส่งถุงยังชีพ ประกอบด้วยอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคที่จำเป็นให้ชุมชนเปราะบางรายได้น้อยในกรุงเทพฯ ที่จำเป็นต้องกักตัวอยู่ในบ้านเพื่อทำ Home Isolation รวมถึงเป็นผู้ที่เป็นลูกจ้างรายวันซึ่งได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกิจจำนวน 42,300 ชีวิต

AW71_Medicine-for-all
Medicines for All เป็ดไทยส่งยา การรวมกลุ่มของ Tech Startup นั้นได้นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาระบบคัดกรองและแจกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยติดเชื้อระดับสีเหลืองเพื่อชะลออาการไม่ให้เป็นระดับสีแดง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต มีผู้ป่วยติดเชื้อที่ได้รับการดูแลทั้งหมดจำนวน 5,623 ชีวิต

OLYMPUS DIGITAL CAMERAคุณน้ำตาล ชลิตา อาสาสมัครโครงการ Protect Our Doctors ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

Protect Our Doctors เมื่อสถานการณ์โควิด-19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง ทางโครงการฯ จึงระดมทุนเพื่อทำการจัดส่งหน้ากากอนามัย FFP2 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นเครื่องป้องกันและให้เหล่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งหมด 5,766 ชีวิต

spread the love (2)ร้านขนมที่ได้รับเงินสนับสนุน ร่วมแจกจ่ายขนมให้กับคนในชุมชน

Spread the Love กระจายไม่กระจุก ได้ทำการคัดเลือกครอบครัวและร้านค้าที่ขาดรายได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และส่งต่อเงินสนับสนุนจำนวนครอบครัวและร้านค้าละ 1,000 บาท โครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนไปกว่า 2,831 ชีวิต

Sati x Covid Reliefคุณอมรเทพ ผู้ก่อตั้ง Sati App ร่วมกับโครงการ Covid Relief Bangkok ให้คำแนะนำตัวแทนอาสาสมัครชุมชนเปราะบาง

Sati App ได้มีส่วนร่วมบรรเทาความเครียดและรับฟังปัญหาของผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันโดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจากกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ทุกคนที่มีปัญหาได้มีผู้รับฟังจำนวน 4,462 ชีวิต
นอกจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แล้ว Socialgiver ยังคงร่วมมือกับโครงการเพื่อสังคมเพื่อแก้ปัญหาในด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน เด็ก ๆ และธรรมชาติ แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นั้นยังคงดำเนินอยู่

bigtrees-chiangdao01อาสาสมัครในการสร้างแนวกันไฟ

Big Trees – Save Chiang Dao ได้ร่วมมือกับเหล่าอาสาสมัครเพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันไม่ให้ไฟจากการเผาไร่นั้นลุกลามมายังพื้นที่ป่าเชียงดาวและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านในพื้นที่เชียงดาว 12,772 ชีวิตได้รับการป้องกันและลดโอกาสการเผชิญกับปัญหาไฟป่า

arborist-blogรุกขกรผู้เชี่ยวชาญสาธิตการทำงานบนต้นไม้ใหญ่

Big Trees – Training Programs for Arborists ระดมทุนเพื่อหาทุนสนับสนุนการอบรมรุกขกรหรือ “หมอต้นไม้” เพื่อการดูแลและตัดต้นไม้อย่างถูกวิธีและยืดอายุไม้ใหญ่ให้มีอายุยืนยาวได้ 1,260 ต้น

Save Yang Na - blogต้นยางนาอายุกว่า 100 ปี ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Big Trees – Save Yang Na ได้ทำการช่วยชีวิตต้นยางนาริมถนนที่มีอายุกว่า 100 ปีในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ให้ถูกตัดเนื่องจากอยู่ในเขตที่มีแผนการตัดถนนใหม่ จำนวน 3 ต้น โดยการล้อมและนำไปปลูกในบริเวณวัดใกล้เคียง

Sos earthส่งมอบเครื่องฟอกอากาศให้ศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดเชียงใหม่

Love4Air เล็งเห็นปัญหาฝุ่นควันและ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องฟอกอากาส ส่งต่ออากาศสะอาดให้เด็ก ๆ ในศูนย์เด็กเล็กจำนวน 2,842 ชีวิต

wildchainWilchain ร่วมกับ Eden Reforestation Projects ในการปลูกต้นโกงกาง

Wildchain แพลตฟอร์มที่ชักชวนทุกคนมาเป็นนักอนุรักษ์ออนไลน์ผ่านการซื้อไข่ Magic Egg เพื่อเป็นผู้อุปถัมภ์สัตว์ป่าในป่าออนไลน์ และนำเงินจากการจำหน่ายเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้จำนวน 822 ต้นในประเทศโมซัมบิก ให้สัตว์ป่าได้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

TFTเหล่าคุณครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

Teach For Thailand โครงการเพื่อการศึกษาซึ่งจัดการคัดเลือกและอบรมคุณครูออนไลนืเพื่อให้เหล่าคุณครูได้ส่งต่อความรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสผ่านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในปีที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจำนวน 8,145 ชีวิต

Zy movementวิดีโอให้คำปรึกษาการบำบัดออนไลน์

Zy Movement ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่สามารถทำให้ทางโครงการสามารถจัดการอบรมนักบำบัดวอยต้าที่จะต้องเรียนรู้การทำการกายภาพเด็ก ๆ พิการที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ทางโครงการได้ปรับรูปแบบมาเป็นการให้คำปรึกษาออนไลน์ รวมทั้งยังเปิดการให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่น้อง ๆ ที่ต้องการพบนักบำบัดเป็นประจำทั้งหมด 15 ชีวิต

ใครอยากทำความรู้จักโครงการเพื่อสังคมมากขึ้น สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย สำหรับการบริจาคให้โครงการเพื่อสังคมตั้งแต่ 500 บาทเป็นต้นไป สามารถขอรับประโยชน์ทางภาษีผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากรได้อีกด้วย

นอกจากนี้ Socialgiver ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เกิดขึ้นตลอดปี นำมาเล่าสู่กันฟัง

💚 เดือนมกราคม
– ธุรกิจใจดี (Giving Partners) ร่วมใจโปรโมท ‘เมื่อการเข้าพัก = ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์’

💚 เดือนกุมภาพันธ์
– โครงการเพื่อสังคมร่วมสื่อสารช่องทางการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของกิจกรรมภายในโครงการฯ
– Socialgiver จัดออนไลน์แคมเปญ “Stay Home, Still Care” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อยู่บ้าน…ก็เปลี่ยนโลกได้” #ดีลอยู่บ้านที่ดีที่สุดในพศ ทุกคนสามารถเลือกสินค้าและบริการได้ตามใจชอบจากแบรนด์ชั้นนำในราคาพิเศษบนแพลตฟอร์ม Socialgiver มอบกำไร 100% ให้กองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ Thailand Recovery Fund

💚 เดือนพฤษภาคม
– Socialgiver จัดออนไลน์แคมเปญ 6th years of giving ครบรอบวันเกิด 6 ปี
– Happily ร่วมโปรโมทการระดมทุนของโครงการบน Socialgiver ผ่าน Application เพื่อโปรโมทโครงการ Protect Our Doctors
– ธุรกิจใจดี (Giving Partners) ร่วมใจโปรโมท ‘ห่างกันแต่ไม่ห่างไกล’ ส่งกำลังใจถึงทุกคนที่กำลังเผชิญวิกฤตโควิดไปด้วยกัน
– โครงการเพื่อสังคมร่วมโปรโมทเรื่องราวความตั้งใจของโครงการกระจายไม่กระจุกผ่าน Facebook page เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนในช่วงโควิด-19

💚 เดือนมิถุนายน
– โรงแรมฮ็อป อินน์ ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับในการบริจาคเข้าโครงการ Thailand recovery fund เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
– Klean Kanteen ชวนร่วมช็อป Klean Kanteen ผ่าน Socialgiver เพื่อสมทบทุนจัดซื้อชุดป้องกันให้ทีมแพทย์…ใช้สินค้ารักษ์โลกพร้อมส่งความห่วงใยไปให้ทีมแพทย์
– Socialgiver ชวนช็อป ชวนช่วย ด้วยคริปโท Crypto Payment
– ธุรกิจใจดี (Giving Partners) ร่วมใจโปรโมท โรงแรมร่วมใจระดมทุนสู้โควิด
– Freshket ร่วมโปรโมทความร่วมมือบนแแอปฯ สนับสนุนโครงการ Thailand Recovery Fund
– Socialgiver จัดออนไลน์แคมเปญ Mid Year Sale ยิ่งช็อป ยิ่งช่วย มหกรรมสะสมแต้มบุญกลางปี

💚 เดือนกรกฎาคม
– Socialgiver ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดออนไลน์แคมเปญ Amazing Thailand Amazing Deals จัดแพ็กเกจดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Expats ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
– กิจกรรมอาสา Mentor เพื่อเธอนะจ๊ะ – 1 ชั่วโมงส่วนตัว เป็นที่ปรึกษาให้คุณ มีเชี่ยวชาญ ผู้นำ และผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ โดยทุกท่านอาสานำเวลาส่วนตัวมาร่วมระดมทุนเพื่อให้คำแนะนำในฐานะ Mentor ระยะเวลา 1 ชั่วโมง (60 นาที) รายได้ร่วมสนับสนุนโครงการที่ดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
– Omise Payment ให้การสนับสนุนระบบการบริจาคที่ทันสมัยและรวดเร็วผ่าน PromptPay โดยไม่หักค่าธรรมเนียมการดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2021 เพื่อช่วยนำส่งเงินให้โครงการเพื่อสังคมได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% ในช่วงเวลาวิกฤตนี้

💚 เดือนสิงหาคม
– ธุรกิจใจดี (Giving Partners) ร่วมใจโปรโมทความร่วมมือเพื่อระดมทุน ช็อป = ช่วยสังคม ยกตัวอย่างเช่น Adang Island Resort, Samitivej Chonburi, CABB, และ Tipco
– Socialgiver ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดออนไลน์แคมเปญเพชรบุรี – ชะอำ ใส่ใจสังคม จัดแพ็กเกจที่พักโรงแรมช่วยโรงพยาบาล
– โครงการกระจายไม่กระจุกจัดกิจกรรมกระจายสุขโดยกระจายไม่กระจุก x LG & Friends

💚 เดือนกันยายน
– Socialgiver ส่งมอบโปรโมชันพิเศษ EXPAT exclusive offer
– Socialgiver จัด Facebook LIVE พิเศษ ช็อปโรงแรม ช่วยชุมชน ของโครงการ Thailand Recovery Fund Emergency ระดมทุนรายได้บริจาคให้โครงการฯ เพื่อจัดซื้อ Antigen Test Kit มอบให้ชุมชนเปราะบางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้ตรวจเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

💚 เดือนตุลาคม
– Socialgiver ร่วมกิจกรรม Tiktok for good

💚 เดือนพฤศจิกายน
– Socialgiver ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดออนไลน์แคมเปญ Meaningful Travel – Where Travel Helps Protect Big Trees ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนัก สตอกโฮล์ม จัดแพ็กเกจสุดพิเศษ 8 วัน 7 คืน สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนดิเนเวีย

💚 เดือนธันวาคม
– Socialgiver ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดออนไลน์แคมเปญ Meaningful Travel – Where Travel Creates Impact ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ คัดเลือกแพ็กเกจพิเศษเพื่อโปรโมทสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
– Socialgiver จัด The Giver War Live ประมูลสินค้าเพื่อนดาราช่วยสังคม นำทีมโดย น้ำตาล ชลิตา, มารีญา พูลเลิศลาภ และ ป๋อมแป๋ม นิติ ที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรม
– Socialgiver จัดออนไลน์แคมเปญ Socialgiver – Limited Time Offer เฉพาะวันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2021#ซื้อก่อนใช้ที่หลัง เข้าพักได้ถึงปีหน้า

💚 Influencers
ในปี 2021 Socialgiver ได้ทำงานร่วมกับเหล่า Influencers อย่าง แนท อนิพรณ์, น้ำตาล ชลิตา, มารีญา พูลเลิศลาภ, ลูกกอล์ฟ คณาธิป, ภูมิใจ ตั้งสง่า DJ Poom, GoyNattyDream, ฟ้า ษริกา, โจโฉ สิปปวัฒน์, ใบเฟิร์น Bivoyage, นัท นิสามณี, เป๋าเป้ Master Chef Thailand, ตู่ Soundtiss, นุ่น Nobluk นำทักษะและความเชี่ยวชาญร่วมอาสาสมัครเพื่อโปรโมทการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคมในระบบนิเวศแห่งการให้ผ่านแพลตฟอร์ม Socialgiver

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ‘ระบบนิเวศแห่งการให้’ กับ Socialgiver ได้ มาช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

Connect with us

Facebook: Socialgiver
Instagram: Socialgiver
Line OA : @Socialgiver
Website: www.socialgiver.com
Application: https://socialgiver.page.link/blog

BLOG_BANNER3

Share: