52020598_2505530279521394_1202346407701250048_o

ในการสร้างบ้าน บ้านจะดีจะแข็งแรง ต้องเริ่มต้นที่ทำฐานรากและโครงสร้างให้ดีก่อน ในการสร้างคนก็ไม่ต่างกัน

ฐานรากที่ดีของคนคนหนึ่ง ควรเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ที่ดี มีปัจจัยสี่ที่เพียงพอ มีโอกาสทางการศึกษาที่มองเห็นอนาคตได้ แน่นอนเด็กทุกคนในประเทศเราไม่ได้มีพร้อมแบบนั้น สำหรับพวกเขาที่มีไม่พร้อม ยังมีคนใจดีที่รักจะจุนเจือและให้โอกาสใหม่ๆ กับพวกเขาได้มีมากขึ้น ทั้งการศึกษา ที่พักอาศัย ตลอดไปจนอาหาร และน้ำสะอาด ที่บางที่ไม่เคยมีให้ดื่มด้วยซ้ำ การช่วยเหลือเหล่านี้ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด เพียงอยากสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมกันให้มากขึ้น สร้างเมล็ดพันธุ์ของชาติที่แข็งแรงและสมบูรณ์ เพื่อช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้นั่นเอง

กลุ่มผู้ใจดีที่สละเวลาและความรักมามอบเป็นความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ มีหลายองค์กรด้วยกัน แต่ส่วนหนึ่งที่ Socialgiver รู้จักดีและได้มีโอกาสร่วมช่วยเหลือได้แก่4DekDoi ครูอาสาลาพักร้อนมาสอนเด็กดอย ที่สนับสนุนด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัย และปัจจัยต่างๆ ให้กับน้องๆ บนดอยที่ขาดแคลน รวมไปถึง SATI อีกหนึ่งมูลนิธิที่ช่วยสร้างเครื่องกรองน้ำสะอาดให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ธุระกันดาร รวมทั้งมอบพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เร่ร่อนในกรุงเทพฯ ด้วย ฯลฯ

4DekDoi ครูอาสาลาพักร้อนมาสอนเด็กดอย ช่วยสนับสนุนและส่งน้องๆ เด็กดอยเข้าโรงเรียน https://www.socialgiver.com/th/campaign/4dekdoi/

52983695_2505530389521383_2135717245790191616_o

SATI มอบเเครื่องกรองน้ำสะอาดให้กับเด็กๆ ได้มีดื่ม https://www.socialgiver.com/th/campaign/sati-water-filter-project/

52952633_2505530482854707_1475797792797491200_o

น้ำสะอาดเป็นสิ่งที่หาดื่มได้ง่ายสำหรับพวกเรา แต่สำหรับพวกเขาคุณอาจไม่รู้ว่ามันไม่ง่าย https://www.socialgiver.com/th/campaign/sati-water-filter-project/

Share: